Sadnja

Postupak sa kupljenim sadnicama i sadnja

Sadnja može da se obavlja od momenta otpadanja lišća sa sadnica, pa sve do početka vegetacije u proleće. Neposredno pred sadnju treba obaviti pripremu korenovog sistema, odnosno skratiti jače žile na 15 do 20 cm, a kod sitnijih žila i žilica samo obnoviti preseke. Sve oštećene, odnosno polomljenje žile i žilice skratiti do zdravog mesta ili ih ukloniti do osnove. Posle sadnje obaviti prekraćivanje sadnica na visinu 70 - 120cm, u zavisnosti od planiranog sistema uzgoja. Sadnja se obavlja na dubinu na kojoj su sadnice bile u rasadniku ( rastilu ) ili malo dublje. Sadnja se vrši u prethodno iskopane rupe, čija dubina i širina trebaju da omoguće kvalitetniju sadnju. Preko žila se stavlja sloj sitne i plodne zemlje, koju treba dobro nagaziti, a zatim sloj dobro zgorelog stajnjaka. Onda se rupa popunjava skoro do vrha ( ostavlja se prazno oko 5 cm ) sitnom zemljom, koju treba blago nagaziti. Nakon obavljanja svih ovih operacija, svako sadno mesto treba obavezno dobro zaliti, bez obzira na vreme sadnje ( jesen, zima, proleće ). Na kraju se rupa popunjava sitnom zemljom do vrha i lepo poravna. Ukoliko se sadnja iz bilo kojih razloga ne može da obavi odmah po preuzimanju, sadnice treba obavezno i dobro utrapiti na ocednom i ograđenom mestu, kako bi se izbegle sve negativne posledice ( oštećenja od glodara i mraza, sušenje od vetra i sunca i sl. )

Pravilno posađena voćna sadnica
Pravilno posađen lozni kalem

a) na lakom (rastresitom) zemljištu
b) na težem zemljištu